Teruglink
Image default
Woning en Tuin

Klimaatproblemen Academia aangepakt

Tilburg University gaat een deel van de kozijnen en ramen in het Academiagebouw vernieuwen. Hiermee moet een einde komen aan klachten over kou in de winter en hitte in de zomer. Omdat het om een gemeentemonument gaat, was voor de vervanging toestemming nodig van de Gemeentelijke Monumentencommissie. Een traject dat uiteindelijk 1,5 jaar duurde. De universiteit kocht het pand in 2009 en nam het in 2010 in gebruik. Paul Hoeijmans, hoofd Real Estate Management, legt uit waarom het zo lang duurde voordat er iets aan de klachten gedaan is: “Al snel na de ingebruikname van het Academiagebouw kregen we vanuit Student Services veel klachten over het klimaat en over geluidshinder. De problemen betreffen de zuidgevel van het pand, gelegen aan de Cobbenhagenlaan. We hebben daar enkel glas en schuiframen die niet goed op elkaar aansluiten. In de winter komt kou binnen, in de zomer warmte. Dubbel glas lost die problemen op, maar de bestaande houten kozijnen zijn niet sterk genoeg om het gewicht van dubbel glas te dragen.” De universiteit heeft de afgelopen anderhalf jaar vier opties voorgedragen ter verbetering van het Academiagebouw. Uiteindelijk is toestemming gegeven voor kunststof kozijnen (middenstijl en zijstijlen) met een dikte van 50 millimeter. Dat is 15 millimeter meer dan nu, op een vier meter breed raam. De eerste drie voorstellen aan de Monumentencommisie betroffen kozijnen van gemiddeld 95 millimeter dikte. Die werden steeds afgekeurd omdat ze de karakteristieke lijn van het gebouw teveel zouden verstoren. De universiteit is met verschillende leveranciers in gesprek geweest over technische mogelijkheden die pasten binnen het budget. “Na lang zoeken en onderhandelen kwamen we uiteindelijk uit op 50 millimeter voor de middenstijlen, dunner kan technisch echt niet. De overige maten bleven gelijk aan de eerdere voorstellen. Daar heeft de commissie zich na flinke druk uiteindelijk bij neergelegd. We hergebruiken het huidige staal om zo min mogelijk historisch materiaal te vernietigen. Ook dat was een strikte eis van de monumentenzorg.” Hoeijmans is niet gelukkig met het moeizame verloop van het traject. “Bijna onbegrijpelijk dat zo’n Monumentencommissie zoveel ruimte heeft. In mijn ogen moet een monument vooral in gebruik blijven en moet je binnen redelijke grenzen kunnen moderniseren. We hebben straks dus twee jaar een slecht klimaat gehad voor 15 millimeter extra kozijndikte.” Het Academiagebouw is overigens wel voorzien van klimaatbeheersing, maar ook daar zijn klachten over, onder meer over tocht en stank. “We kunnen daar niet veel aan moderniseren, we mogen bijvoorbeeld niet zomaar grote gaten in het pand boren voor nieuwe luchtkanalen. We hebben wel de roosters aangepast en hebben medewerkers advies gegeven over de plek waar ze hun bureau het beste neer konden zetten. Op een paar plekken in het pand gaan we ventilatie toepassen, daar waar nu geen beweging in de luchtstroom zit en een muffe lucht ontstaat. Ook zijn radiatoren inmiddels voorzien van thermostaatknoppen. Nu zet iedereen die echter vanwege de kou in de winter op de hoogste stand en dat leidt tot extra stookkosten. Na de vervanging van het glas kan de klimaatinstallatie prettiger ingeregeld worden, omdat het klimaat veel beter te beheersen zal zijn. Bovendien gaan we fiks energie besparen.” De kozijnen zijn inmiddels besteld, rond september start de vervanging. Dat kan per kantoor voor zo’n 2 dagen overlast zorgen.
Voor meer informatie : http://www.kozijnen-nu.nl