Teruglink
Image default
Verbouwen

Tips en een stappenplan voor branches voor een RI&E

Wanneer je een RI&E moet maken, is dit niet wat je er even bij tussendoor doet. Het is verplicht voor iedere organisatie maar het is ook nog een project op zich. We geven je 4 stappen om tot een succes te komen.

Stap 1: De ontwikkeling van de RI&E

Hoe je een RI&E-instrument maakt, beslis je uiteindelijk zelf. Ervaringen vanuit de branche helpen je hier wel bij.

Tip 1: Betrek op tijd relevante partijen bij het project, stel een projectteam samen
Tip 2: Maak heldere afspraken, denk aan de rolverdeling en tijdsplanning
Tip 3: Betrek ook de gebruiker, zij moeten er mee werken

Stap 2: De erkenning van de RI&E

Bedrijven tot 25 werknemers hoeven de RI&E niet te laten toetsen als deze erkend is door de branche. Dat scheelt veel tijd en geld. Om je RI&E te laten erkennen, moeten er een aantal zaken in zitten: Tip 1: Procedurele eisen voor de erkenning, instemming van ten minste 1 werkgeversorganisatie en toetsing door een gecertificeerde arbodienst Tip 2: Inhoudelijke criteria voor de erkenning, de RI&E moet inhoudelijk erkend zijn om de kwaliteit te borgen Tip 3: Het krijgen van de erkenning, dit kan door het steunpunt RI&E-instrumenten 

Stap 3: Implementeren van de RI&E

Als de RI&E is ontwikkeld, is het belangrijk dat deze ook wordt gebruikt en wordt toegepast. Zodoende kan het systeem alleen maar effectief zijn. Vertel de betrokkenen dat het instrument bestaat en beschikbaar is. Geef hier ook uitleg over. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren. Laat hierin de creativiteit spreken.

Stap 4: Onderhouden van de RI&E

Binnen onderhoud zijn er 2 ‘fasen’ van onderhoud. Onder onderhoud verstaan we kleine aanpassingen waarbij je bijvoorbeeld van versie 2.0 naar 2.1 gaat. Dit zijn vaak ‘schoonheidsfoutjes’, een aanpassing om het beter te laten begrijpen en oplossingen meenemen die hebben gewerkt. Naast het onderhouden kennen we ook het actualiseren. Bij actualiseren gaat het om een compleet nieuw rapport. Bijvoorbeeld van versie 2.1 naar versie 3.0. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de wet verandert, nieuwe werkprocessen implementeren en technologische ontwikkelingen. Let op: bij het actualiseren moet de RI&E opnieuw erkend worden. Doe dit dus niet te vaak. Natuurlijk kun je wel eenvoudig rapporteren in een dynamische RI&E.

Voor meer informatie : https://www.raatwerk.nl/over-raatwerk/