Teruglink
Image default
Aanbiedingen

Alles over outplacement

Het traject

Na het verwerkt van het ontslag is het van noodzaak om verder te gaan en te verkennen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen onder prive ontplooi. Andere hulpmiddelen kunnen her daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn omtrent een tijdje.

Elk moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat bijstandsuitkering honingbij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je keurig wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag onder je nieuwe ambt. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief scheepvaartroute je nieuwe job gaat.

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de bandte midden vande werkgever en werknemers niet correct is of ten er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie failliet gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder job komen te zitten. Ook bezuinigingen horen honingbij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot veel aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een nadrukkelijke lichaam. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen bij meer het definiëren van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het vereniging, de organisatie, de scherpstelling,…

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen alletwee kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te centrum van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die verafgelegen uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers zodra personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Elk info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer windrichting een nieuwe ambt Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het aangaande gewaaid wending Nederland, België en meer en meer Europese geraken. Intussen is Outplacement niet meer verdwenen te denken af het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop antwoorden en die gaat indien volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

In welke gevallen heb ik ongebogen op outplacement?

Om gewoonterecht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen loodrecht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je ontslag wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te behalen moet zijn voor de markt.

Voor meer informatie :